вівторок, 19 січня 2016 р.

Завдання для самостійного опрацювання на час карантину:
7 клас
"Голубий зошит" (З.Ю.Максимович, Л.В.Варениця, М.М.Білик. Фізика. Робочий зошит. 7 клас.)
Повторити теорію : сторінки 71, 75.
Письмово розв’язувати задачі на сторінках: 72-73, 75-77 та 79-81.
До уваги! Після виходу з карантину виконана робота буде перевірена й оцінена.
Підведення підсумків самосійного опрацювання матеріалу "Густина речовини": виконайте тест  https://docs.google.com/forms/d/1trp2P9l5zUSWcIl2G7C2CDG3Lx-gmffPk3KC0KB-_PU/viewform
8 клас
З метою узагальнення знань з теми "Тиск" виконайте тест:  https://docs.google.com/forms/d/1MsENsnF2wMFJsNPZKzROmXsvg4jplCHyNGf4a0QA4x8/viewform
Повторити §§ 23-32.
Розв’язати задачі: 
1. Токарний верстат масою 250 кг спирається на фундамент чотирма ніжками. Визначте тиск верстата на фундамент, якщо площа кожної ніжки 50 куб см.
2. В акваріум, що має висоту 65 см, довжину 1м, ширину 50 см, налито воду, рівень, якої нижчий від краю на 5 см. Розрахуйте:
а) вагу води в акваріумі;
б) тиск води на дно акваріуму;
в) середню силу, з якою вода тисне на стінку шириною 50 см.
3. Визначте глибину шахти, якщо на її дні барометр показує 109297 Па, а на поверхні землі - 103965 Па.
4. Рідини, що зображено на рисунку знаходяться у рівновазі. У скільки разів зміниться висота рідини в лівому коліні сполучених посудин, якщо її густина збільшиться у два рази?

А)  Зменшиться у чотири рази. 
B)  Збільшиться у чотири рази.
C)  Збільшиться у два рази.
D)  Зменшиться у два раза.
E)  Не можна визначити.
5. Для тіла  знаходяться у рідині. Установить яке з  нижче наведених співвідношень відповідає тискам у вказаних точках.
А)  PA = PD > PB = PC
B) PA = PC > PD = PB
C) PD = PC > PA = PB
D) PA = PB> PD = PC
E)  PA = PB = PC = PD 

6. В посуд зображений на рисунку, налили воду висотою 27 см. Визначити силу тиску на тонку пластинку площею 2 см2, що знаходиться на відстані 5 см від дна посудини.
А)  0,44 МН
B)  0,2 Н
C)  0,2 МН
D)  0,11 МН
E)  0,44 Н

9 клас
Повторити теоретичний матеріал, закон і формули §§ 19-20. Виконати тест https://docs.google.com/forms/d/1wo9rqBk9SBLe1agktRgPnyivRWW30LbAEcoF23djQxA/viewform
Прочитати §§ 21-24.  Робота над спільним проектом https://docs.google.com/presentation/d/105eHiaSdttxsHGlNt78hHa57bF421tJRnF3Aswyjo60/edit?usp=sharing Оцінка за роботу над проектом від 9 балів.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар